Đăng ký giảm giá

NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH THỰC TẾ KHAI HẢI QUAN
05/05/2016

XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH THỰC TẾ

Khóa học xuất nhập khẩu thực hành thực tế được đào tạo theo hình thức “Cầm tay chỉ việc”, các bài giảng đều dự trên chứng từ thực và kinh nghiệm làm việc thực tế. Khóa học XNK thực hành thực tế dành cho những người chưa biết gì về XNK hoặc những học viên

NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ

Lượt truy cập
  • 1
  • 283
  • 177,451