Hiển thị
  12/08/2016

NGÀNH VĂN THƯ - LƯU TRỮ LÀ LÀM GÌ? Cơ hội việc làm!

Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục xét tuyển học viên cho các lớp " văn thư lưu trữ năm 2016 - 2017" . Học viên được học trong môi trường chuyên nghiệp cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo Dục ngay sau khóa học, linh động thời gian có các buổi học gi

  12/08/2016

Tầm quan trọng của công tác văn thư

Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục xét tuyển học viên cho các lớp " văn thư lưu trữ năm 2016 - 2017" . Học viên được học trong môi trường chuyên nghiệp cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo Dục ngay sau khóa học, linh động thời gian có các buổi học gi

  06/08/2016

Quản lý và sử dụng con dấu trong văn thư lưu trữ

Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục xét tuyển học viên cho các lớp " văn thư lưu trữ năm 2016 - 2017" . Học viên được học trong môi trường chuyên nghiệp cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo Dục ngay sau khóa học, linh động thời gian có các buổi học gi

  04/08/2016

Khóa Học Văn Thư Lưu Trữ - Cấp Chứng Chỉ Văn Thư Lưu Trữ Ở Hải Phòng

Liên tục xét tuyển học viên cho các lớp " văn thư lưu trữ cấp chứng chỉ . Học viên được học trong môi trường chuyên nghiệp cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo Dục ngay sau khóa học, linh động thời gian có các buổi học gi

  04/08/2016

Hướng dẫn thủ tục đăng ký và mẫu chứng chỉ phôi bằng

Học văn thư lưu trữ cấp chứng nhanh. Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục xét tuyển học viên cho các lớp " văn thư lưu trữ năm 2017" . Học viên được học trong môi trường chuyên nghiệp cấp bằng theo quy định của Bộ Giáo Dục ngay

  03/08/2016

Khai giảng lớp văn thư lưu trữ 08/08/2016

Học văn thư lưu trữ cấp chứng nhanh. Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục xét tuyển học viên cho các lớp " văn thư lưu trữ năm 2017" . Học viên được học trong môi trường chuyên nghiệp cấp bằng theo quy định của Bộ Giáo Dục ngay

  16/06/2016

Khóa học Trung Cấp văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng

Xét tuyển ngành Văn thư lưu trữ - Trường TC Công nghệ HN liên tục khai giảng các lớp Văn thư lưu trữ năm 2017. Chi tiết liên hệ 094 68 68 934. Học tại Hà Nội, Hồ Chí Minh.

  13/05/2016

Khóa học văn thư lưu trữ cấp chứng chỉ của bộ giáo dục

Trường Trung cấp Công Nghệ Hà Nội Thông báo mở lớp văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng năm 2017. Học viên được học trong môi trường chuyên nghiệp cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo Dục ngay sau khóa học.

Đăng ký giảm giá