Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm | Trường ĐH sư phạm Hà Nội

  03/01/2017

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM - TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI

Khóa học nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ/ĐH - Hệ TCCN - Hệ SP Nghề - Hệ mầm non - Quản lý giáo dục mầm non.

Khóa học nghiệp vụ sư phạm - chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm- Trường ĐH sư phạm Hà Nội.

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên và giảng viên, lớp nghiệp vụ sư phạm dạy cho các trường Cao Đẳng, Đại Học, Trung Cấp, dạy Cấp tiểu học, THCS, THPT (Cấp 1, 2, 3) Dạy trường nghề… Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của trường Đại Học Sư Phạm - ĐH Quốc Gia Hà Nội.

nghiep_vu_su_pham (Mơ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM - Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Các anh/ chị đang là Giáo viên, Giảng viên chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (NVSP). Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho Giáo viên dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hoặc dạy tại các trung tâm, Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên dạy Cao đẳng, Đại học), Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

Những người có bằng Tốt nghiệp Đại học nguyện vọng trở thành Giáo viên, Giảng viên giảng dạy trong các trường Tiểu học, Trung học sơ sở, Trung học phổ thông, Cao Đẳng, Đại Học.

SDT của Mơ

I. KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC.

Học nghiệp vụ sư phạm - Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

1. Đối tượng học nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ/ĐH - Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên.

Bạn đã tốt nghiệp Đại học muốn trở thành giảng viên dạy trong các trường Cao đẳng - Đại học

2. Hồ sơ nhập học lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ/ĐH.

1 bằng đại học photo công chứng, 3 ảnh 3 x4, 1 giấy khai sinh bản sao,  1 Phiếu đăng ký học gửi qua mail.

- Thời gian: Học 2 tháng (Thời gian Thứ 7,cn or buổi Tối).

- Học Phí: 2,500,000vnđ.

Khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên dành cho những anh/chị có nhu cầu làm giảng viên trong các trường Cao đẳng, Đại Học.

Lớp học nghệp vụ sư phạm, cấp chứng  chỉ nghiệp vụ sư phạm của ĐH Sư Phạm Hà Nội.

3. Nội dung khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên CĐ/ĐH. 

Lớp học nghiệp vụ sư phạm giảng viên - Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Hà Nội.

I, Phần tín chỉ bắt buộc (15 tín chỉ)

    1. Giáo dục Đại Học trên thế giới và Việt Nam.

    2. Tâm lý giáo dục học ĐH.

    3. Lý luận và phương pháp dạy học ĐH.

    4. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo.

    5. Đánh giá trong dạy học ĐH

    6. Sử dụng phương tiện công nghệ trong dạy học.

    7. Tâm lý học đại cương.

    8. Giáo dục học đại cương.

II, Phần tín chỉ tự chọn (bao gồm 5 tín chỉ)

    1. Nâng cao chất lượng tự học.

    2. Kĩ năng dạy học Đại hoc.

    3. Sử dụng phương tiện, kỹ thuật dạy học chuyên ngành.

    4. Thực tập Sư phạm.

    5. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.

    6. Giao tiếp Sư phạm.

 

II. KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

1. Đối tượng tham gia lớp học nghiệp vụ sư phạm hệ trung cấp chuyên nghiêp (TCCN). 

Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hệ TCCN, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên.

Bạn muốn dạy hoặc đang dạy trong các trường Trung Cấp chuyên nghiệp, giáo viên cấp 1, cấp 2, cấp 3, hoặc các trung tâm đào tạo nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội cấp.

2. Hồ sơ nhập học nghiệp vụ sư phạm hệ TCCN.

3 ảnh 3 x4, 1 Chứng minh nhân dân, 1 Phiếu đăng ký học tại trung tâm.

- Thời gian: 1.5 tháng (Học vào Thứ 7,chủ nhật or các buổi Tối).

- Học Phí: 2,000,000vnđ 

Khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dành cho những anh/chị có nhu cầu làm giáo viên TCCN, hoặc các trung tâm đào tạo, chứng chỉ dành cho giáo viên dạy cấp 1,2,3. 

Lớp học bồi dưỡng nghệp vụ sư phạm, cấp chứng  chỉ nghiệp vụ sư phạm của ĐH Sư Phạm.

3. Nội dung lớp học nghiệp vụ sư phạm hệ TCCN (Giáo viên cấp 1,2,3, các trung tâm).

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên - Học nghiệp vụ sư phạm.

I. Phần tín chỉ bắt buộc (bao gồm 21 tín chỉ)

    1. Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp.

    2. Giáo dục học nghề nghiệp.

    3. Tổ chức quản lí quá trình dạy học.

    4. Phương pháp và kỹ năng dạy học.

    5. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

    6. Giao tiếp và ứng xử sư phạm.

    7. Thực tập sư phạm.

II. Phần tín chỉ tự chọn (bao gồm 4 tín chỉ)

    1. Phát triển chương trình đào tạo TCCN.

    2. Kiểm tra, đánh giá trong Giáo dục TCCN. 

    3. Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục.

    4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

    5. Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

    6. Quản lý chất lượng trong Giáo dục TCCN.

 

SDT của Mơ

 III. KHÓA HỌC NVSP DẠY NGHỀ - Chứng chỉ sư phạm dạy nghề 

1. Đối tượng tham gia lớp học nghiệp vụ sư phạm dạy nghề - Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

Bạn muốn dạy cho các trung tâm nghề, các trường Trung cấp nghề, Trường Cao đẳng nghề.

2. Hồ sơ tham gia lớp học nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. 

Bằng TN THPT hoặc tương đương trở lên, 1  Chứng minh nhân dân, 1 Bằng chuyên môn, Chứng chỉ sư phạm bậc 1, bậc 2 (nếu có),3 ảnh 3 x4, 1 Phiếu đăng ký học gửi qua mail.

- Thời gian: 1.5 tháng Thứ 7, cn or buổi Tối.

- Học Phí: Liên hệ.

Khóa học nghiệp vụ sư phạm dạy nghề dành cho anh/chị dạy cho trường nghề, trung tâm dạy nghề, cơ sở nghề.

Lớp học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, cấp chứng  chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

IV. KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MẦM NON - Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non 

1. Đối tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non - Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non.

Bạn muốn dạy hoặc đang dạy trong các trường mầm non, cơ sở đào tạo mầm non hoặc tương đương nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non của trường Cao Đẳng mẫu giáo TW cấp.

2. Hồ sơ nhập học nghiệp vụ sư phạm mầm non.

Bằng THCS trở lên phô tô công chứng, Bản sao Giấy khai sinh có công chứng, CMT phô tô, 02 ảnh 3x4, 1 Phiếu đăng ký học gửi qua mail

- Thời gian: Thứ 7, cn or buổi Tối  

- Địa điểm:  Liên tục mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ở Hà Nội, TpHCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, Quy Nhơn, Cần Thơ.

- Học phí: 2.500.000/khóa

Khóa học nghiệp vụ sư phạm Mầm non dành cho anh/chị dạy các trường mầm non, Ngoài ra còn có khóa học trung cấp mầm non 7 tháng có bằng.

V. KHÓA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON - CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON.

1. Đối tượng tham gia khóa học quản lý mầm non - Chứng chỉ quản lý giáo dục mầm non.

Là cán bộ viên chức, giáo viên, nhân viên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ và đang làm công tác trong các cơ sở Giáo dục mầm non, chưa có chứng chỉ quản lý mầm non.

Là những người có nguyện vọng vào công tác trong các cơ sở Giáo dục mầm non nhưng chưa qua đào tạo nghiệp vụ giáo dục mầm non. Có trình độ từ THCS trở lên.

- Những đối tượng học viên khác có nhu cầu tham dự.

2. Thời gian và học phí lớp học nghiệp vụ quản lý mầm non - Chứng chỉ quản lý mầm non.

Học phí: 2.500 000đ/ học viên (Hai triệu năm trăm ngàn đồng).

Thời gian: 3 tháng (Liên tục các buổi tối trong tuần hoặc cả ngày thứ 7 & CN.

 

 

Chung_chi_nghiep_vu_su_pham (Mơ

 

ĐẾN VỚI KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM- CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM.

Bạn được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, dưới sự giúp đỡ tận tình của giảng viên và cán bộ phụ trách lớp.

Chất lượng đào tạo của trường trải qua 20 năm đào tạo hơn 16 chi nhánh trên toàn quốc luôn cam kết chất lượng chuẩn nhất đầu ra.

Khai giảng liên tục hàng tháng và có 8 cơ sở đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ở Hà Nội và 4 cơ sở đào tạo học nghiepj vụ sư phạm ở tphcm.

Cơ sở vật chất đảm bảo trang thiết bị đầy đủ, sạch sẽ môi trường sư phạm.

Về vấn đề thời gian các bạn đừng lo có những ca tối, thứ 7, chủ nhật.

 

khoa_hoc_nghiep_vu-su_pham (Mơ

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM

 1. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1
 2. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2
 3. Không học trường sư phạm có đi dạy sư phạm được không
 4. Dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3 cần học chứng chỉ sư phạm gì?
 5. Dạy Cao Đẳng, Đại học phải học nghiệp vụ sư phạm nào
 6. Học nghiệp vụ sư phạm để làm gì
 7. Nghiệp vụ sư phạm tiểu học
 8. Học nghiệp vụ sư phạm ở đâu tốt nhất
 9. Học nghiệp vụ sư phạm có đi dạy được không
 10. Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ở đâu tphcm
 11. Chứng chỉ dạy mầm non học ở đâu tốt
 12. Làm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nhanh nhất 
 13. Chứng chỉ quản lý giáo dục mầm non

hotline mơ

MỘT SỐ CÂU HỎI THẮC MẮC CỦA ANH/CHỊ  HOẶC CÓ THỂ LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.

Khóa học nghiệp vụ sư phạm tuyển sinh các lớp năm 2017 cho giáo viên và giảng viên, Giảng viên – Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của trường Đại Học Sư Phạm. Đáp ứng nhu cầu bổ sung kiến thức, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy cho các trường Cao Đẳng, Đại Học, Trung Cấp, dạy Cấp 1, 2, 3, Dạy Nghề.

- Anh /chị có nhu cầu học và lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để thi công chức?

=>> Anh/ chị Đang là giáo viên giáo viên cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học Phổ thông ( THPT), Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), hoặc đang dạy cho các trung tâm @Trả lời : Anh /chị học khóa học nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 2 Hà Nội. Chứng chỉ này đủ điều kiện cho anh/ chị bổ sung hồ sơ dạy học hoặc thi công chức, nâng ngạch...

- Dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3 cần học chứng chỉ sư phạm gì?

=>> Anh/ đang có dự định sau này làm giáo viên cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học Phổ thông ( THPT), Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), hoặc đang dạy cho các trung tâm @Trả lời : Anh /chị cũng học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Trung Cấp chuyên nghiệp (TCCN) như trên. Khóa học này cung cấp đầy đủ kiến nghiệp vụ chuyên môn cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đáp ứng nhu cầu xin việc tại các trường như trên

- Dạy Cao Đẳng/Đại học phải học nghiệp vụ sư phạm nào? 

=>> Anh/chị đang là giảng viên của các trường Cao đẳng, Đại học: muốn có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nhanh để nộp thi công chức, bổ sung hồ sơ …. @Trả lời: Anh/chị học khóa nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của trường ĐH sư phạm Hà Nội.

-  Anh chị muốn học nghiệp vụ sư phạm để bổ sung hồ sơ làm việc?

=>> Anh/chị có dự định sau này làm giảng viên của các trường Cao đẳng, Đại học cũng học lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Cao đẳng, Đại học nhé.

 

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

Điện thoại – Hotline: 0967 86 86 25 (Ms.Mơ) Vui lòng liên hệ để hỗ trợ tư vấn và nhận được ưu đãi hàng tháng.
Email: mott@giaoducvietnam.edu.vn

* Địa điểm đăng ký và học tại Hà Nội

+ Cơ sở 1: Tầng 2, Số 31, Ngõ 21, Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN 

+ Cơ sở 2:  Tầng 2, Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp số 5 (P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)

+ Cơ sở 3: Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

+ Cơ sở 4:  Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

* Học tại Hồ Chí Minh.
+ Cơ sở 1: Đường D2, Quận. Bình Thạnh, Tp. HCM

* Học tại Đà Nẵng 
+ Cơ sở 1: Số 4 Tiểu La - Phường. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - Đà Nẵng

* Địa điểm đăng ký và học tại Nha Trang.

+ Cơ sở 1: Số 33, đường B1 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (Đối diện Siêu thị BigC Nha Trang)

* Địa điểm đăng ký và học tại Cần Thơ

+ Cơ sở 1: Số 103 đường A1, Khu dân cư 91B, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

hotline mơ

ảnh của mơ

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 là gì?,  Nơi cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, Học nghiệp vụ sư phạm ở đâu, Trường đại học sư phạm Hà Nội, Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nhanh, Nghiệp vụ sư phạm tiểu học, Cấp chứng chỉ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp, Địa chỉ uy tín học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN, NGHIỆP VỤ SƯ PHAM TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, Học nghiệp vụ sư phạm tại Hà Nội, Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm | Trường ĐH sư phạm Hà Nội, Học nghiệp vụ sư phạm ở TpHCM - Chứng chỉ ĐH Sư Phạm HN Cấp uy tín nhất, Học nghiệp vụ phạm ở đâu tốt nhất - Đào tạo liên tục số người đăng ký học nhiều nhất thống kê trên toàn quốc, Học nghiệp vụ sư Phạm ở tpHCM - Liên tục mở các lớp NVSP ở Hà Nội, boi duong nghiep vu su pham tai ha noi, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, khoa học nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tạ Hà Nội, lớp học nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, chung chi nghiep vu su pham day nghe, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giao viên, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hệ trung cấp chuyên nghiệp, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng đại học, chung chi nghiep vu su pham

Nơi cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm TCCN, Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên ĐH/CĐ, Lớp học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Khóa học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạmTCCN, Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên ĐH/CĐ, Khóa bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm , Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm TCCN, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên ĐH/CĐ, Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP

trung tâm đào tạo nghề chuyên nghiệp

Tags:

Bình luận

Tin tức mới