Hiển thị
  13/01/2017

Học Trung cấp Luật chính quy, văn bằng 2 ngành Luật (Xét học bạ, học hệ 1 năm - 2 năm - 3 năm)

Đào tạo học ngành trung cấp Luật chính quy 1 năm, văn bằng 2 ngành Luật học nhanh nhất, xét học bạ, học thứ 7, chủ nhật, học ngoài gờ hành chính, phôi bằng của bộ giáo dục. Liên hệ: 094 68 68 957 (Ms. Hậu) - 094 68 68 934

Đăng ký giảm giá