Hiển thị
  10/03/2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ THỪA PHÁT LẠI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ THỪA PHÁT LẠI 1. Thời gian đào tạo: 06 tháng 2. Đối tượng tuyển sinh: Người có trình độ cử nhân luật trở lên (đối với cử nhân luật gồm tất cả các loại hình đào tạo).

  10/03/2017

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỪA PHÁT LẠI ĐỂ BỔ NHIỆM THỪA PHÁT LẠI NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỪA PHÁT LẠI ĐỂ BỔ NHIỆM THỪA PHÁT LẠI NĂM 2017

  10/03/2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp cử nhân luật (tất cả các loại hình đào tạo)

  10/03/2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ.Thời gian đào tạo: 03 tháng 2. Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp cử nhân luật, cử nhân ngành kinh tế (tất cả các loại hình đào tạo)

  10/03/2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG 1. Thời gian đào tạo: 10,5 tháng. Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp cử nhân luật (tất cả các loại hình đào tạo)

Đăng ký giảm giá