Hiển thị
  03/11/2016

Thông báo KG K018 kỹ thuật nghiệp vụ xoa bóp, bấm huyệt, massage ngày 04/10/2016

Thông báo KG K018 kỹ thuật nghiệp vụ xoa bóp, bấm huyệt, massage ngày 04/10/2016

  03/11/2016

Thông báo KG K019 kỹ thuật nghiệp vụ xoa bóp, bấm huyệt, massage ngày 11/11/2016

Thông báo KG K019 kỹ thuật nghiệp vụ xoa bóp, bấm huyệt, massage.LH:094 68 68 934.Cấp chứng chỉ xoa bóp bấm huyệt theo quy định của BYT

  03/11/2016

Chứng chỉ Nghiệp vụ Xoa Bóp Bấm Huyệt – Vật lý trị liệu

Chứng chỉ Nghiệp vụ Xoa Bóp Bấm Huyệt – Vật lý trị liệu, Sau khi học viên tham dự khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Xoa Bóp Bấm Huyệt – Vật lý trị liệu, nếu đạt yêu cầu thi sát hạch cuối khóa sẽ được cấp Chứng chỉ Kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt theo quy định của

  01/11/2016

Khóa học xoa bóp bấm huyệt vật lý trị liệu cấp chứng chỉ toàn quốc

Khóa học xoa bóp bấm huyệt vật lý trị liệu cấp chứng chỉ toàn quốc, Căn cứ theo thông tư số 11/2001/TTBYT ngày 06/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Y Tế hướng dẫn điều hành nghề kỹ thuật viên xoa bóp. LH: 094 68 68 934 ( Ms. Thúy)

Đăng ký giảm giá