Khóa học bồi dưỡng ngạch kế toán viên và ngạch kế toán viên chính

  19/05/2017

Khóa học bồi dưỡng ngạch kế toán viên và ngạch kế toán viên chính

Thực hiện Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 3/7/2013 phê duyệt chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên và Quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 3/7/2013 phê duyệt chương trình bồi dưỡng kế toán viên chính và giao cho Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức thực hiện. Chứng chỉ của Trường cấp là một trong những căn cứ để được dự thi nâng ngạch hoặc được học chương trình theo tiêu chuẩn ngạch cao hơn liền kề.

ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN.

Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên (mã số 06.31)

Kế toán viên là công chức chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại các đơn vị kế toán trong bộ máy hành chính nhà nước, thực hiện các công việc của một hoặc nhiều phần hành hoặc tổ chức thực hiện công tác kế toán ở đơn vị.

1. Đối tượng học ngạch kế toán viên - cấp chứng chỉ kế toán viên:

Công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp kế toán trở lên.

2. Thời gian lớp học kế toán viên: 08 tuần (tương đương 320 tiết).

Thủ tục nhập học kế toán viên:

- 01 đơn xin học (theo mẫu) có dán ảnh đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng cơ quan công tác.

- 01 Chứng minh thư nhân dân phôtô công chứng;

- 01 Bằng tốt nghiệp (đại học, cao đẳng, trung cấp) photo công chứng.

- 02 ảnh 3x4 chụp không quá 6 tháng, ghi họ tên, ngày sinh phía sau ảnh.

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH.

Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính (mã số 06.30)

Kế toán viên chính là công chức chuyên môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán, giúp lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, điều hành và quản lý nghiệp vụ kế toán ở đơn vị hoặc tổ chức thực hiện công tác kế toán tại đơn vị.

1. Đối tượng học ngạch kế toán viên chính - cấp chứng chỉ kế toán viên chính:

Công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Đang hưởng lương ngạch kế toán viên chính hoặc đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

 

2. Thời gian học chứng chỉ kế toán viên chính: 06 tuần (tương đương 240 tiết, bao gồm thời gian học lý thuyết, thảo luận, bài tập, đi thực tế, kiểm tra và viết báo cáo thu hoạch).

 

Thời gian khai giảng:

Kinh phí: 5.000.000đ/người/khóa học

Chứng chỉ: Cuối khóa học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên chính (đây là điều kiện bắt buộc để tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức theo quy định tại điều 4 và điều 5 khoản 4 mục b Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ)

Kế toán viên, kế toán viên chính, ngạch kế toán viên, ngạch kế toán viên chính, khoá học quản lý nhà nước - ngạch chuyên viên chính, Bồi Dưỡng Ngạch Kế Toán Viên | Kế Toán Viên Chính, Nâng ngạch kế toán viên chính, Học chứng chỉ kế toán viên chính, Bồi dưỡng ngạch kế toán viên và kế toán viên chính, Đào tạo kế toán viên - kế toán viên chính, Đào tạo kế toán viên chính, Đào tạo ngạch kế toán viên và kế toán viên chính , Điều kiện thi nâng ngạch kế toán viên chính, ngạch kế toán viên chính, thi nâng ngạch kế toán viên chính, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên, tiêu chuẩn ngạch kế toán viên, thi nâng ngạch kế toán viên chính, mã ngạch kế toán viên, chuyển ngạch từ kế toán viên sang chuyên viên, đề thi kế toán viên chính, hạng chức danh nghề nghiệp kế toán, tiêu chuẩn ngạch kế toán viên, thi nâng ngạch kế toán viên chính, ngạch kế toán viên đại học, thi nâng ngạch kế toán viên chính , thi nâng ngạch kế toán viên chính, đề thi kế toán viên chính, chuyển ngạch từ kế toán viên sang chuyên viênchứng chỉ kế toán viên, chứng chỉ kế toán viên chính, khóa học bối dưỡng kế toán viên, khóa học bồi dưỡng kế toán viên chính

Bình luận

Tin tức mới