Hiển thị
  17/04/2017

Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế

Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế cho tất cả các học viên yêu thích và mong muốn có thẻ hướng dẫn viên du lịch.

  16/04/2017

Nghiệp vụ hướng dẫn viên lu lịch hệ 3 tháng

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch hệ 1 tháng được áp dụng cho tất cả các học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành Du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch.

  16/04/2017

Nghiệp vụ hướng dẫn viên lu lịch hệ 2 tháng

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch hệ 1 tháng được áp dụng cho tất cả các học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành Du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch

  16/04/2017

Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch hệ 1 tháng

Được sự cho phép của Tổng cục du lịch, Trường Trung Cấp Công Nghệ Hà Nội liên lục tuyển sinh khóa học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp HCM, Quảng Ninh, Cần Thơ, Nha Trang…và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

  03/04/2017

Khóa Học Hướng Dẫn Viên Du Lịch - Cấp Chứng Chỉ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Hiện nay Du lịch đang là một ngành hót, chiếm nhu cầu cao trong đời sống. Những chuyến du lịch sẽ trở lên ý nghĩa và đặc sắc hơn thì không thể thiếu người hướng dẫn viên du lịch là người sẽ hướng dẫn các địa chỉ đẹp và giới thiệu cho bạn lịch sử, nét đặc

  26/12/2016

Lớp học chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch - Cấp thẻ hướng dẫn viên

Lớp học chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, Thẻ hướng dẫn viên, chứng chỉ hướng dẫn viên. LH: 0967868625.

  26/12/2016

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2017- Hỗ trợ cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa,quốc tế. Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục mở các lớp học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

  26/12/2016

Học trái ngành có làm hướng dẫn viên du lịch được không ?

Học trái ngành có làm hướng dẫn viên du lịch được không ?Khóa học hướng dẫn viên du lịch năm 2017- Hỗ trợ cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa,quốc tế. Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục mở các lớp học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

  26/12/2016

Địa chỉ học hướng dẫn viên du lịch ở Mỹ Đình, Hà Nội?

Địa chỉ học hướng dẫn viên du lịch ở Mỹ Đình, Hà Nội?Khóa học hướng dẫn viên du lịch năm 2017- Hỗ trợ cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa,quốc tế. Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục mở các lớp học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

  26/12/2016

Địa chỉ học hướng dẫn viên du lịch ở Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội ( Thanh Xuân, Hà Nội)

Địa chỉ học hướng dẫn viên du lịch ở Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội ( Thanh Xuân, Hà Nội). Khóa học hướng dẫn viên du lịch năm 2017- Hỗ trợ cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa,quốc tế. LH: 0946868934.Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục mở các lớp học nghiệp vụ hướng

Đăng ký giảm giá