Hiển thị
  26/12/2016

Học Nghiệp Vụ Du Lịch ở đâu

Học Nghiệp Vụ Du Lịch ở đâu, Khóa học hướng dẫn viên du lịch năm 2017- Hỗ trợ cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa,quốc tế. LH: 0946868934.Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục mở các lớp cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

  26/12/2016

Điều kiện để trở thành hướng dẫn viên du lịch - Đào tạo cấp chứng chỉ và thẻ hướng dẫn viên du lịch

Điều kiện để trở thành hướng dẫn viên du lịch - Đào tạo cấp chứng chỉ và thẻ hướng dẫn viên du lịch. Khóa học hướng dẫn viên du lịch năm 2017- Hỗ trợ cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa,quốc tế. Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục mở các lớp học nghiệp vụ hướn

  04/07/2016

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BÁN VÀ ĐIỀU HÀNH TOUR

Liên tục khai giảng các lớp học bán và điều hành tour tại Hà Nội, Hải Phòng, HCM, Đà Nẵng, Nha Trang. Liên hệ: 0985868637

  28/05/2016

Đào tạo hướng dẫn viên du lịch cấp chứng chỉ

Mở lớp hướng dẫn viên du lịch. Chi tiết liên hệ 0911058785 / 0334398935 Học tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng.

Đăng ký giảm giá