Hiển thị
  04/07/2016

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BÁN VÀ ĐIỀU HÀNH TOUR

Liên tục khai giảng các lớp học bán và điều hành tour tại Hà Nội, Hải Phòng, HCM, Đà Nẵng, Nha Trang. Liên hệ: 0985868637

  28/05/2016

Đào tạo hướng dẫn viên du lịch cấp chứng chỉ

Mở lớp hướng dẫn viên du lịch - Trường TC Công nghệ HN liên tục khai giảng các lớp hướng dẫn viên du lịch. Chi tiết liên hệ 094 68 68 934. Học tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng.

Đăng ký giảm giá