Lớp học kế toán trưởng cấp chứng chỉ - chứng chỉ của Bộ tài chính

  10/01/2017

Căn cứ vào Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính – Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm lại, thủ tục bổ nhiệm, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước; kế toán hành chính sự nghiệp

Căn cứ Quy định Đào tạo Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ tài chính.

Khóa học kế toán trưởng Doanh nghiệp, Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp năm 2017 nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán trên địa bàn các Tỉnh, Thành phố trong cả nước. Học viện Tài chính, và Trường CĐ Nghề Văn Lang phối hợp với Công ty CP Giáo dục Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng thực hành như sau:

Đăng ký học hướng dẫn viên du lịch

Trung tâm đào tạo kế toán trưởng chuyên nghiệp

Nội dung chương trình học “Kế toán trưởng Doanh nghiệp”:

 

 Nội dung gồm có 11 chuyên đề.

Phần I: Kiến thức chung: 5 Chuyên đề

Phần II: Kiến thức nghiệp vụ: 6 Chuyên đề

Phần I: Kiến thức chung:

   - Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

   - Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp

   - Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế

   - Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư

   - Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa DN và tổ chức tài chính

Phần II: Kiến thức nghiệp vụ:

   - Chuyên đề 6: Pháp luật kế toán

   - Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ Kế toán trưởng Doanh nghiệp

   - Chuyên đề 8: Kế toán tài chính Doanh nghiệp

   - Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị Doanh nghiệp

  - Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính Doanh nghiệp

  - Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp.

Liên hệ để được tư vấn:( 0948 40 47 68 Ms Linh - 0967 86 86 25 - 094 68 68 934)

Thời gian, địa điểm, học phí Kế toán trưởng Doanh nghiệp.

- Thời gian học: T7, CN hàng tuần hoặc tối 2, 4, 6 trong tuần

- Khai giảng: Liên tục hành tháng                                   

- Địa điểm học: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam, Nghệ An ...

- Học phí: Tại Hà Nội và các tỉnh thành: 1.500.000 VNĐ – 3.000.000 VNĐ

- Lệ phí cấp chứng chỉ: Học viện tài chính: 1.000.000VNĐ ; trường cao đẳng Văn Lang : 200.000VNĐ

Chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

Kết thúc khóa học kế toán trưởng học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp chứng chỉ Kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam)

trung tâm đào tạo kế toán trưởng chuyên nghiệp

Mẫu chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp

Nội dung chương trình học “Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp”:

 Nội dung gồm có 10 chuyên đề

Phần I: Kiến thức chung: 4 Chuyên đề

Phần II: Kiến thức nghiệp vụ: 6 Chuyên đề

Phần I: Kiến thức chung:

   - Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

   - Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

   - Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

   - Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước.

Phần II: Kiến thức nghiệp vụ:

   - Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng

   - Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc

   - Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

   - Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu - chi ngân sách, đơn chị hành chính sự nghiệp

   - Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu - chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

   - Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu - chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

Liên hệ để được tư vấn: 0948 40 47 68 Ms Linh - 0967 86 86 25 - 094 68 68 934

Thời gian, địa điểm, học phí kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp.

- Thời gian học: T7, CN hàng tuần hoặc tối 2, 4, 6 trong tuần

- Khai giảng: Liên tục hành tháng (Liên hệ để được tư vấn: 0948 40 47 68)

- Địa điểm học: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam, Nghệ An ...

- Học phí: Tại Hà Nội và các tỉnh thành: 1.800.000 VNĐ – 3.000.000 VNĐ

Chứng chỉ kê toán trưởng HCSN

đào tạo kế toán hành chính dự nghiệp, kế toán trưởng doanh nghiệp

Mẫu chứng chỉ Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp

Liên hệ để được tư vấn: 0948 40 47 68 Ms Linh - 0967 86 86 25 - 094 68 68 934

Thủ tục nhập học kế toán trưởng Doanh nghiệp, kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp:

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp photo công chứng (Không quá 6 tháng) , bằng tốt nghiệp phải thuộc ngành kế toán, kiểm toán, các ngành về tài chính .

- 01 Chứng minh nhân dân photo

- 01 Mẫu đơn nhập học có dán ảnh, đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng đơn vị cơ quan công tác (Theo mẫu quy định đính kèm) 

- 04 ảnh 3x4 (Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau mặt ảnh)

Điều kiện có chứng chỉ kế toán trưởng như sau:

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - Tài chính, hoặc kiểm toán

- Tốt nghiệp Đại học có ít nhất 2 năm (24 tháng) công tác thực tế trở lên hoặc tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng có ít nhất là 3 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên.

Chứng chỉ Kế toán trưởng là điều kiện để bạn được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng;

Chứng chỉ có thời hạn 5 năm nếu như trong quá trình làm việc bạn chưa được bổ nhiệm còn đã được bổ nhiệm chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn.

Tìm hiểu các khóa đào tạo chứng chỉ kế toán trưởngTại đây!

Lợi ích của học viên sau khi tham gia khóa học kế toán trưởng tại trung tâm:

- Học nhanh, đúng chương trình, đúng thời lượng, học thực tế và cấp chứng chỉ nhanh

- Chứng chỉ được cấp theo đúng chuẩn của Bộ tài chính:  học viện tài chính,  của Trường CĐ Nghề Văn Lang (tùy vào học viên có nhu cầu lấy chứng chỉ của trường nào)

- Giáo viên chuyên gia giỏi trong lĩnh vực Kế toán chuyên  giảng dạy về kế toán trưởng tại các nơi trên toàn quốc

- Học viên được trung tâm hỗ trợ trong quá trình học cũng như sau khi khóa học kết thúc về mọi mặt. 

- Học viên được tham gia học bù học thêm với chỉ một lần học phí lớp kế toán trưởng

đào tạo kế toán trưởng hành chính sự nghiệp, kế toán trưởng doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ HỌC:

Đăng Ký Học Kế Toán

* Địa điểm đăng ký và học tại Hà Nội

 + Cơ sở 1:  Số 31, Ngõ 21, Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm , HN 

Cơ sở 2:  Trong Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp số 5  – Phường Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

+ Cơ sở 3:  Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

+ Cơ sở 4:  Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

+ Cơ sở : Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại – Liên hệ để được tư vấn: 0948 40 47 68 Ms Linh - 0967 86 86 25 - 094 68 68 934 (*) Vui lòng liên hệ để hỗ trợ tư vấn và nhận được ưu đãi hàng tháng
Email:khanhlinh@giaoducvietnam.edu.vn
 

 

HỌC VIÊN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ HỌC TẠI TẤT CẢ CÁC CHI NHÁNH THUỘC HỆ THỐNG TRÊN TOÀN QUỐC

*  Địa điểm đăng ký và học tại Miền Nam 

+ Cơ sở 1: Đường D2, Q. Bình Thạnh,Tp. Hồ Chí Minh

+ Cơ sở 2: Số 8 Nguyễn Ngọc Lộc-  Phường 14-  Quận 10 - HCM

* Địa điểm đăng ký và học tại Miền Trung

+ Cơ sở 1: Số 4 Tiểu La - P. Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu - Đà Nẵng

* Địa điểm đăng ký và học tại Nha Trang 

+ Cơ sở 1: Số 33, đường B1 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung ( Đối diện Siêu thị BigC Nha Trang)

* Địa điểm đăng ký và học tại Cần Thơ

+ Cơ sở 1: Số 103 đường A1, Khu dân cư 91B, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

 

Các khóa học:

Học kế toán trưởng ở Hà Nội

Học kế toán trưởng Doanh nghiệp

Học kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp

Học kế toán trưởng ở đâu

Học kế toán trưởng tại học viện tài chính

Lớp học kế toán trưởng tại Hà Nội

Khóa học kế toán trưởng cấp chứng chỉ của Bộ tài chính

Lớp học kế toán trưởng cấp chứng chỉ Trung tâm kế toán Hà Nội

Điều kiện học chứng chỉ kế toán trưởng

Lớp học kế toán trưởng cấp chứng chỉ của Bộ tài chính

Khóa học kế toán tổng hợp  Kế toán từ A - Z

Khóa học kế toán trưởng Doanh nghiệp Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp

Liên hệ để được tư vấn: 0948 40 47 68 Ms Linh - 0967 86 86 25 - 094 68 68 934

CÁC KHÓA HỌC QUAN TÂM: Học kế toán trưởng ở Hà NộiHọc kế toán trưởng Doanh nghiệpHọc kế toán trưởng Hành chính sự nghiệpHọc kế toán trưởng ở đâuHọc kế toán trưởng tại học viện tài chínhLớp học kế toán trưởng tại Hà Nội,  Khóa học kế toán trưởng - cấp chứng chỉ của Bộ tài chính,  Lớp học kế toán trưởng cấp chứng chỉ - Trung tâm kế toán Hà NộiĐiều kiện học chứng chỉ kế toán trưởngLớp học kế toán trưởng chứng chỉ của Bộ tài chính, Khóa học kế toán tổng hợp - Kế toán từ A - Z, Khóa học kế toán trưởng Doanh nghiệp Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp , lớp học kế toán trưởng , lớp kế toán trưởng, chứng chỉ kế toán trưởng , lớp học kế toán trưởng doanh nghiệp , lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp ,  đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp , đào tạo kế toán trưởng hcsn , đào tạo kế toán trưởng hà nội , 

Bình luận

Tin tức mới