Luật hải quan mới nhất 2016

  05/11/2016

Khai hải quan điện tử là ngành quan trọng đối với nước ta nói riêng và các nước khác nói chung. Giúp trao đổi buôn bán giữa trong và ngoài nước, phát triển về mọi mặt của nền kinh tế nước nhà và nước bạn.

Vậy trong hải quan cũng có những luật riêng quy định cho mảng hải quan điện tử.

Luật số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là luật mới nhất. Anh/Chị có thể cập nhật luật Hải quan mới nhất: Xem tại đây!

Bình luận

Tin tức mới