MỞ LỚP SỸ QUAN QUẢN LÝ MÁY TÀU BIỂN TẠI HẢI PHÒNG

  08/11/2019

MỞ LỚP SỸ QUAN QUẢN LÝ MÁY TÀU BIỂN TẠI HẢI PHÒNG 

LIÊN HỆ: 0946868934 ( Ms.Hồng)

 

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Sỹ quan Máy tàu biển mức trách nhiệm quản lý hạng tàu có tổng công suất máy chính từ 3000KW trở lên đáp ứng yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

2. Đối tượng đào tạo:

Là những Sỹ quan máy đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam (sau đây gọi tắt là TT11).

Địa chỉ : Trường Cao Đẳng Duyên Hải

Số 165 đường Quán Trữ (ngõ 109 đường Trường Chinh cũ), phường Đồng Hoà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

LIÊN HỆ: 0946868934 ( Ms.Hồng)

Bình luận

Tin tức mới