Hiển thị
  08/11/2019

NGHIỆP VỤ THUYỀN VIÊN CÓ NHIỆM VỤ AN NINH TÀU BIỂN CỤ THỂ

Mục đích của khóa huấn luyện theo Chương trình này là cung cấp kiến thức cho những Thuyền viên có thể được phân công thực hiện nhiệm vụ an ninh cụ thể trong Kế hoạch an ninh tàu biển,

  08/11/2019

MỞ LỚP SỸ QUAN AN NINH TÀU BIỂN TẠI HẢI PHÒNG

Mục đích của khóa huấn luyện theo Chương trình này là cung cấp kiến thức cho những người có thể được phân công thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của một Sĩ quan an ninh tàu biển (Ship Security Officer - SSO),

  08/11/2019

MỞ LỚP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ/NGUỒN LỰC BUỒNG LÁI TẠI HẢI PHÒNG

Chương trình huấn luyện “Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng lái” là chương trình huấn luyện được kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và các bài tập trên hệ thống mô phỏng

  08/11/2019

KHÓA HỌC SHIPHANDLING TẠI HẢI PHÒNG

Môn học giúp cho các học viên nắm được đặc tính điều động của một con tàu, các yếu tố ảnh hưởng đến các đặc tính đó,

  08/11/2019

KHÓA HỌC TIẾNG ANH HÀNG HẢI TẠI HẢI PHÒNG

Chương trình Anh văn Hàng hải các cấp độ bắt đầu có hiệu lực từ 01-07-2017 (Điều 58 mục 6 thông tư 11/2012/TT-BGTVT)

  08/11/2019

LỚP QUẢN LÝ AN TOÀN TÀU BIỂN TẠI HẢI PHÒNG

Chương trình này nhằm huấn luyện các kỹ năng về quản lý an toàn tàu biển một cách hữu hiệu.

  08/11/2019

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC THEO STCW78.2010

Trang bị và bổ sung thêm cho học viên những kiến thức mới về chuyên ngành Điều khiển tàu biển mà trong chương trình đào tạo theo Công ước STCW78/95 chưa đề cập đến nhằm bồi dưỡng, đáp ứng đầy đủ kiến thức, năng lực cho những Sỹ quan mức trách nhiệm quản l

Đăng ký giảm giá