Hiển thị
  30/12/2016

Nghiệp vụ sư phạm tiểu học - Cấp chứng chỉ sư phạm tiểu học dạy cấp 1, cấp 2, và trung cấp chuyên nghiệp

Nghiệp vụ sư phạm tiểu học - Cấp chứng chỉ sư phạm tiểu học dạy cấp 1, cấp 2, và trung cấp chuyên nghiệp, Khai giảng liên tục các khóa nghiệp vụ sư phạm | Liên hệ: 094 68 68 934 (Ms.Gấm)Thời gian đào tạo ngắn | Cấp chứng chỉ của ĐH Sư Phạm Hà Nội | Đào t

  30/12/2016

Học nghiệp vụ sư phạm ở đâu - Địa chỉ uy tín học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Học nghiệp vụ sư phạm ở đâu - Địa chỉ uy tín học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Khai giảng liên tục các khóa nghiệp vụ sư phạm | Liên hệ: 094 68 68 934 (Ms.Gấm)Thời gian đào tạo ngắn | Cấp chứng chỉ của ĐH Sư Phạm Hà Nội | Đào tạo uy tín, chất lượng.

  19/08/2016

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Khai giảng liên tục các khóa nghiệp vụ sư phạm | Liên hệ: 094 68 68 934 (Ms.Gấm)Thời gian đào tạo ngắn | Cấp chứng chỉ của ĐH Sư Phạm Hà Nội | Đào tạo uy tín, chất lượng.

  19/05/2016

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN

Khai giảng liên tục các khóa nghiệp vụ sư phạm | Liên hệ: 0971.83.83.05 Thời gian đào tạo ngắn | Cấp chứng chỉ của ĐH Sư Phạm Hà Nội | Đào tạo uy tín, chất lượng.

  18/05/2016

KHÓA HỌC NGHỆP VỤ SƯ PHẠM

Khai giảng liên tục các khóa nghiệp vụ sư phạm | Liên hệ: 0967 86 86 25 (Ms.Mơ) Thời gian đào tạo ngắn | Cấp chứng chỉ của ĐH Sư Phạm Hà Nội | Đào tạo uy tín, chất lượng.

  05/05/2016

NGHIỆP VỤ SƯ PHAM TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Khai giảng liên tục các khóa nghiệp vụ sư phạm | Liên hệ: 094 68 68 934 (Ms.Gấm)Thời gian đào tạo ngắn | Cấp chứng chỉ của ĐH Sư Phạm Hà Nội | Đào tạo uy tín, chất lượng.

Đăng ký giảm giá