Hiển thị
  03/01/2017

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm | Trường ĐH sư phạm Hà Nội

Học nghiệp vụ sư phạm tại Hà Nội, Khóa học nghiệp vụ sư phạm, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm LH: 0946868934

  30/12/2016

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 là gì ? Nơi cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 là gì? Tuyển sinh lớp bồi dưỡng NVSP 2017 cho giáo viên và giảng viên dạy cao đẳng đại học, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp, dạy nghề... khóa học nghiệp vụ sư phạm cấp chứng chỉ của ĐH sư phạm Hà Nội

  30/12/2016

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

Khai giảng lớp bồi dưỡng NVSP 2017 cho giáo viên dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3, dạy nghề.... cấp chứng chỉ của trường ĐH sư phạm Hà Nội

  30/12/2016

Nghiệp vụ sư phạm tiểu học - Cấp chứng chỉ sư phạm tiểu học dạy cấp 1, cấp 2, và trung cấp chuyên nghiệp

Nghiệp vụ sư phạm tiểu học - Cấp chứng chỉ sư phạm tiểu học dạy cấp 1, cấp 2, và trung cấp chuyên nghiệp, Khai giảng liên tục các khóa nghiệp vụ sư phạm | Liên hệ: 094 68 68 934 (Ms.Gấm)Thời gian đào tạo ngắn | Cấp chứng chỉ của ĐH Sư Phạm Hà Nội | Đào t

  30/12/2016

Học nghiệp vụ sư phạm ở đâu - Địa chỉ uy tín học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Học nghiệp vụ sư phạm ở đâu - Địa chỉ uy tín học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Khai giảng liên tục các khóa nghiệp vụ sư phạm | Liên hệ: 094 68 68 934 (Ms.Gấm)Thời gian đào tạo ngắn | Cấp chứng chỉ của ĐH Sư Phạm Hà Nội | Đào tạo uy tín, chất lượng.

  19/08/2016

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Khai giảng liên tục các khóa nghiệp vụ sư phạm | Liên hệ: 094 68 68 934 (Ms.Gấm)Thời gian đào tạo ngắn | Cấp chứng chỉ của ĐH Sư Phạm Hà Nội | Đào tạo uy tín, chất lượng.

  19/05/2016

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN

Khai giảng liên tục các khóa nghiệp vụ sư phạm | Liên hệ: 0985868637 Thời gian đào tạo chuẩn | Cấp chứng chỉ của ĐH Sư Phạm Hà Nội2 | Đào tạo uy tín, chất lượng.

  18/05/2016

KHÓA HỌC NGHỆP VỤ SƯ PHẠM

Khai giảng liên tục các khóa nghiệp vụ sư phạm | Liên hệ: 0967 86 86 25 (Ms.Mơ) Thời gian đào tạo ngắn | Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của ĐH Sư Phạm Hà Nội | Đào tạo uy tín, chất lượng.

Đăng ký giảm giá