NGHIỆP VỤ THUYỀN VIÊN CÓ NHIỆM VỤ AN NINH TÀU BIỂN CỤ THỂ

  08/11/2019

NGHIỆP VỤ THUYỀN VIÊN CÓ NHIỆM VỤ AN NINH TÀU BIỂN CỤ THỂ

LIÊN HỆ: 0946868934 ( Ms.Hồng)

 

Mục đích của khóa huấn luyện theo Chương trình này là cung cấp kiến thức cho những Thuyền viên có thể được phân công thực hiện nhiệm vụ an ninh cụ thể trong Kế hoạch an ninh tàu biển, như định nghĩa trong Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (Bộ luật ISPS) và phần A-VI/6 của Bộ luật về tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và trực ca cho thuyền viên (Bộ luật STCW) sửa đổi.

Cá nhân hoàn thành đạt yêu cầu khóa huấn luyện này phải có đủ kiến thức để có thể thực hiện nhiệm vụ Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể trong Kế hoạch an ninh tàu biển như quy định của Bộ luật ISPS và A-VI/6 của Bộ luật STCW, bao gồm tối thiểu như sau:

- Kiến thức về các mối đe dọa và hình thái an ninh hàng hải hiện tại;
- Nhận biết, phát hiện vũ khí, các vật liệu và thiết bị nguy hiểm;
- Nhận biết các đặc điểm và biểu hiện hành vi của đối tượng có khả năng gây mối đe doạn an ninh;
- Các kỹ xảo thường xử dụng để vô hiệu hóa các biện pháp an ninh;
- Các kỹ năng quản lý và kiểm soát đám đông;
- Liên lạc và trao đổi thông tin an ninh;
- Kiến thức về các quy trình và kế hoạch ứng phó sự cố;
- Hoạt động của hệ thống và thiết bị an ninh;
- Thử, hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị an ninh trên tàu;
-  Các kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát và giám sát;
- Phương pháp kiểm tra, lục soát người, tư trang, hành lý, hàng hóa và vật phẩm cấp lên tàu

Địa chỉ : Trường Cao Đẳng Duyên Hải

Số 165 đường Quán Trữ (ngõ 109 đường Trường Chinh cũ), phường Đồng Hoà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

LIÊN HỆ: 0946868934 ( Ms.Hồng)

 

Bình luận

Tin tức mới