Khóa học khai hải quan ở Hà Nội

  28/12/2016    Lượt xem : 2512

Khóa học khai hải quan Hà Nội, mở lớp liên tục hàng tháng. Khóa học cấp chứng chỉ của Công ty CP giáo dục Việt Nam. Chứng chỉ của tổng cục hải quan tổ chức hàng năm.

Khóa học đại lý hải quan

  28/12/2016    Lượt xem : 2687

Khóa học hải quan nhằm phục vụ kì thi cấp chứng chỉ giúp các cá nhân tổ chức có chứng chỉ để mở đại lí hải quan . Liên hệ chi tiết 0948 40 47 68

Lớp đại lý hải quan ở Hải Phòng

  28/12/2016    Lượt xem : 2770

Khóa học hải quan tại Hải Phòng khai giảng hàng tháng, phục vụ ôn thi cấp chứng chỉ tổng cục hải quan trên Hà Nội.

Khóa học khai hải quan điện tử ở Bắc Ninh

  28/12/2016    Lượt xem : 2934

Khóa học khai hải quan điện tử ở Bắc Ninh tổ chức hàng tháng. Chứng nhận do Công ty CP Giáo dục Việt Nam cấp, Chứng chỉ do Tổng cục Hải quan tổ chức thi hàng năm. LH: 0948 40 47 68

Khóa học khai hải quan điện tử

  28/12/2016    Lượt xem : 5418

Khóa học khai hải quan điện tử mở lớp liên tục hàng tháng nhằm phục vụ kì thi cấp chứng chỉ trên tổng cục hải quan. Liên hệ chi tiết 0948 40 47 68

chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

  28/12/2016    Lượt xem : 2436

Chứng chỉ nghiệp vụ hải quan cấp để giúp thông quan hàng hóa , mở đại lí hải quan, khóa học ôn thi cấp chứng chỉ liên tục mở lớp trên toàn quốc. Liên hệ 0948 40 47 68

Khai hải quan điện tử vnaccs

  28/12/2016    Lượt xem : 2887

Khóa học khai hải quan điện tử vnaccs học phầm mềm vnaccs/vcis mới nhất của hải quan. Liên hệ chi tiết 0948 40 47 68

Học khai hải quan điện tử ở đâu

  28/12/2016    Lượt xem : 2381

Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam khai giảng thường xuyên các lớp khai hải quan trên toàn quốc. Liên hệ chi tiết 0948 40 47 68.

Học xuất nhập khẩu - xuất nhập khẩu tại hà nội

  19/12/2016    Lượt xem : 2479

Học xuất nhập khẩu - xuất nhập khẩu tại hà nội còn đào tạo cho những cán bộ nhân viên hiện đang làm trong ngành nhưng chưa có nền tảng kiến thức vững chắc cũng như chưa hiểu hết nội dung quy trình Xuất nhập khẩu hiện nay. 0985 86 86 37/0919 255 362

Đăng ký giảm giá