Khóa học văn thư lưu trữ cấp chứng chỉ của bộ giáo dục

  13/05/2016    Lượt xem : 15030

Trường Trung cấp Công Nghệ Hà Nội Thông báo mở lớp văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng năm 2017. Học viên được học trong môi trường chuyên nghiệp cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo Dục ngay sau khóa học.

Khóa Học Văn Thư Lưu Trữ - Cấp Chứng Chỉ Văn Thư Lưu Trữ

  04/08/2016    Lượt xem : 5400

Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục xét tuyển học viên cho các lớp " văn thư lưu trữ năm 2017- 2018" . Học viên được học trong môi trường chuyên nghiệp cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo Dục ngay sau khóa học, linh động thời gian có các buổi học gi

Khóa học chứng chỉ văn thư lưu trữ cấp tốc

  01/12/2016    Lượt xem : 3648

Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục xét tuyển học viên cho các lớp " văn thư lưu trữ năm 2017" . Học viên được học trong môi trường chuyên nghiệp cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo Dục ngay sau khóa học, linh động thời gian có các buổi học gi

Khóa học Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng

  18/03/2017    Lượt xem : 744

Xét tuyển ngành Văn thư lưu trữ - Trường TC Công nghệ HN liên tục khai giảng các lớp Văn thư lưu trữ năm 2017. Chi tiết liên hệ 094 68 68 934. Học tại Hà Nội, Hồ Chí Minh.

Khai giảng lớp văn thư lưu trữ 08/08/2016

  03/08/2016    Lượt xem : 1050

Học văn thư lưu trữ cấp chứng nhanh. Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục xét tuyển học viên cho các lớp " văn thư lưu trữ năm 2017" . Học viên được học trong môi trường chuyên nghiệp cấp bằng theo quy định của Bộ Giáo Dục ngay

Quản lý và sử dụng con dấu trong văn thư lưu trữ

  06/08/2016    Lượt xem : 1620

Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục xét tuyển học viên cho các lớp " văn thư lưu trữ năm 2016 - 2017" . Học viên được học trong môi trường chuyên nghiệp cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo Dục ngay sau khóa học, linh động thời gian có các buổi học gi

Hướng dẫn thủ tục đăng ký và mẫu chứng chỉ phôi bằng

  04/08/2016    Lượt xem : 1451

Học văn thư lưu trữ cấp chứng nhanh. Trường TC Công Nghệ Hà Nội liên tục xét tuyển học viên cho các lớp " văn thư lưu trữ năm 2017" . Học viên được học trong môi trường chuyên nghiệp cấp bằng theo quy định của Bộ Giáo Dục ngay

Đăng ký giảm giá