Chứng chỉ Nghiệp vụ Xoa Bóp Bấm Huyệt – Vật lý trị liệu

  03/11/2016    Lượt xem : 3759

Chứng chỉ Nghiệp vụ Xoa Bóp Bấm Huyệt – Vật lý trị liệu, Sau khi học viên tham dự khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Xoa Bóp Bấm Huyệt – Vật lý trị liệu, nếu đạt yêu cầu thi sát hạch cuối khóa sẽ được cấp Chứng chỉ Kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt theo quy định của

Đăng ký giảm giá