Hiển thị
  17/02/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG NGÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU BIỂN

Mô tả công việc sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp sẽ làm được các công việc cơ bản của người thợ vận hành máy trên tàu biển

  09/11/2019

THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO HOA TIÊU tại HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO HOA TIÊU tại HẢI PHÒNG LIÊN HỆ: 0946868934 ( Ms.Hồng)

  09/11/2019

TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN NGẮN HẠN tại HẢI PHÒNG

TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN NGẮN HẠN LIÊN HỆ: 0946868934 ( Ms.Hồng)1.Mục tiêu: - Đào tạo nguồn nhân lực cho Trung tâm thuyền viên - Nâng cao chất lượng thuyền viên của trung tâm về tay nghề và trình độ ngoại ngữ - Nâng cao ý thức kỷ luậ

  09/11/2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH MỞ KHÓA ĐÀO TẠO GOC TẠI HẢI PHÒNG

Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.

  09/11/2019

Đào Tạo Chứng Chỉ Thuyền Trưởng và Máy Trưởng tại Hải Phòng

Đào tạo, cấp chứng chỉ cho thuyền viên và người lái phương tiện đường thủy,Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

  09/11/2019

MỞ LỚP SỸ QUAN KỸ THUẬT ĐIỆN TÀU BIỂN TẠI HẢI PHÒNG

Đào tạo Sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực đáp ứng những yêu cầu được nêu tại Bảng A - III/6, phù hợp với Công ước STCW78, sửa đổi 2010.

  09/11/2019

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN CĐ DUYÊN HẢI HẢI PHÒNG

Đào tạo thuyền viên,cấp chứng chỉ thuyền viên tại hải phòng,làm chứng chỉ thuyền viên,khai báo thuyền viên,sổ thuyền viên,gia hạn chứng chỉ thuyền viên,cấp chứng chỉ thuyền viên,học bằng thuyền trưởng ở đâu,học bằng máy trưởng ở đâu,chứng chỉ chuyên môn t

Đăng ký giảm giá