TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN CĐ DUYÊN HẢI HẢI PHÒNG

  09/11/2019

Trung Tâm Thuyền Viên & Xúc tiến Việc làm

Cán bộ: Hồng Gấm 

Hotline: 0946868934

E-mail :honggam@giaoducvietnam.edu.vn

https://dantri.com.vn/khuyen-hoc/truong-cao-dang-nghe-duyen-hai-luon-gan-hoc-voi-hanh-va-san-xuat-1321680680.htm  => Bài viết về Trường CĐ Duyên Hải  trên báo Dân trí 

A- Chức năng, nhiệm vụ:

I- Tổ chức các khoá đào tạo, huấn luyện theo tiêu chuẩn của Bộ luật về huấn luyện, cấp giấy chứng nhận và trực ca của thuyền viên (STCW78 -2010):

1.1.  Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn thi để lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) Sĩ quan Hàng hải mức trách nhiệm quản lý (Thuyền trưởng, Đại phó) ngành Boong các hạng tàu >3000GT; Sĩ quan Hàng hải mức tránh nhiệm quản lý (Máy trưởng, Máy hai) ngành Máy hạng tàu > 3000KW;

1.2. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn thi để lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) Sĩ quan Điện, Điện trưởng

1.3.  Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn thi để lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) Sĩ quan Hàng hải mức tránh nhiệm Vận hành (Sĩ quan vận hành) Boong, Máy hạng tàu không hạn chế;

1.4.  Tổ chức các kỳ thi Sĩ quan hàng hải mức trách nhiệm Vận hành ngành Boong, Máy hạng tàu không hạn chế;

1.5. Dạy và bồi dưỡng Tiếng Anh Hàng hải cấp độ 1, 2, 3

1.6.  Huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải Cơ bản (hạng III);

1.7. Huấn luyện và đào tạo Sỹ quan kiểm tra tàu biển;

1.8. Huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ Sỹ quan an ninh cảng biển;

1.9.  Huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải nâng cao;

1.10.  Đào tạo Nghiệp vụ Thanh tra Hàng hải cơ bản;

1.11.  Thuỷ thủ trưởng, Thuỷ thủ trực ca, Thợ cả, Thợ máy trực ca, Nhân viên vô tuyến điện GMDSS;

1.12.  Đào tạo Huấn luyện viên chính;

1.13. GOC và ARPA, RADAR trên Hệ thống Mô phỏng;

1.14.  Khai thác, quản lý thiết bị điện tàu thủy cho đối tượng là Sĩ quan vận hành Máy;

1.15.  Khai thác và quản lý thiết bị hàng hải cho đối tượng là Sĩ quan vận hành Boong;

1.16.  Huấn luyện và cấp chứng chỉ cho đối tượng là Thợ máy kiêm thợ điện tàu thuỷ;

1.17.  Huấn luyện và cấp chứng chỉ cho đối tượng là Thợ máy kiêm chức danh thợ bơm tàu chuyên dụng;

1.18.  Huấn luyện và cấp chứng chỉ bổ túc (trái ngành) cho đối tượng học các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp không phải là các trường đào tạo chuyên ngành hành hải

1.19.  Huấn luyện và cấp chứng chỉ các khóa huấn luyện theo các chuyên ngành khác theo yêu cầu của các Cơ quan hoặc đơn vị ngoài sản xuất;

1.20.   Bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành cho Sĩ quan Hàng hải;

1.21.  Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nâng cao tay nghề cho Sĩ quan Quản lý và Vận hành ngành Boong và Máy;

1.22.   Huấn luyện trên Mô phỏng cho Sĩ quan, Thuyền viên ngành Boong, Máy;

1.23.  Bếp trưởng Hàng hải và Dân dụng;

1.24.  Quản lý nguồn lực Buồng Lái, Buồng Máy;

1.25. Tổ chức dạy cập nhật Công ước STCW78/2010 dành cho Sỹ quan quản lý Boong, Máy, Sỹ quan vận hành Boong, Máy, thợ máy, thủy thủ và Sỹ quan Điện, Thợ điện

II- Tổ chức các khoá huấn luyện và cấp các loại chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ và đặc biệt theo tiêu chuẩn của Bộ luật STCW78-2010: 

2.1. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản( IMO cơ bản)

2.2. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn:

–  Quan sát và đồ giải RADAR;

–  Mô phỏng ARPA;

–   ARPA;

–   GMDSS (GOC/ROC);

–  Phòng cháy chữa cháy nâng cao;

–    Chăm sóc Y tế;

–    Nghiệp vụ Bè cứu sinhn xuồng cứu nạn;

–   Xuồng cứu nạn cao tốc;

–   Hải đồ điện tử (ECDIS – ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM);

–   Quản lý đám đông;

2.3. Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt :

–   An toàn tàu Dầu (Làm quen-Huấn luyện cơ bản và Nâng cao);

–    An toàn tàu Hoá chất (Làm quen-Huấn luyện cơ bản và Nâng cao);

–   An toàn tàu Khí hoá lỏng (Làm quen-Huấn luyện cơ bản và Nâng cao);

–   An toàn tàu khách Ro-Ro.

III- Khóa huấn luyện: TV BĐ-ĐB (Thuyền viên phương tiện thủy nội địa Bờ – Đảo, Đảo – Bờ)

3.1. Thủy thủ tàu sông, phương tiện thủy nội địa

3.2. Thợ máy tàu sông, phương tiện thủy nội địa

3.3. Thuyền trưởng tàu sông, phương tiện thủy nội địa các hạng nhất, nhì, ba

3.4. Máy trưởng tàu sông, phương tiện thủy nội địa các hạng nhất, nhì, ba

IV- Dịch vụ đại lý, môi giới, quản lý thuyền viên

Địa chỉ : Trường Cao Đẳng Duyên Hải

Số 165 đường Quán Trữ (ngõ 109 đường Trường Chinh cũ), phường Đồng Hoà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

LIÊN HỆ: 0946868934 ( Ms.Hồng)

 

THỜI GIAN CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn

STT Khóa Thời gian
1 Quan sát đồ giải radar 45giờ
2 ARPA 30giờ
3 ECDIS 40giờ
4 Quản lý nguồn lực buồng lái/máy 40giờ
5 Tiếng Anh Hàng Hải (các cấp độ) 223 – 309 –316 h
6 Có nhiệm vụ ANTB cụ thể 1.5 ngày
7 Sỹ quan an ninh tàu biển 3ngày
8 Chữa cháy nâng cao 40tiết
9 Sơ cứu Ytế (cấp cứu) 45tiết
10 Chăm sóc Ytế 70tiết
11 Bè cứu sinh, Xuồng cứu nạn 45tiết
12 Xuồng cứu nạn cao tốc 35tiết
13 GOC/ROC 120 giờ

Giấy chứng nhận khả năng CM

STT Khóa Thời gian
14 Thuyền trưởng tàu biển dưới 50GT 2,5 tuần
15 SQQL Boong hạng tàu dưới 500GT – hành trình gần bờ 08 tuần
16 SQQL Boong hạng tàu dưới 3000GT 10 tuần
17 Máy trưởng tàu biển dưới 75KW 2,5 tuần
18 SQQL Máy hạng tàu dưới 750KW 08 tuần
19 SQQL Máy hạng tàu dưới 3000KW 10 tuần
20 SQVH Boong hạng tàu trên 500GT 24 tuần
21 SQVH Máy hạng tàu trên 750KW 24 tuần
22 SQVH Boong hạng tàu dưới 500GT – hành trình gần bờ 15 tuần
23 SQVH Máy hạng tàu dưới 750KW 15 tuần
24 Bổ túc ngành Boong trình độ Cao đẳng (trái ngành) 22 tuần
25 Bổ túc ngành Boong trình độ Trung cấp (trái ngành) 14 tuần
26 Bổ túc ngành boong trình độ Sơ cấp thủy thủ tàu biển (trái ngành) 10 tuần
27 Bổ túc ngành máy trình độ Cao đẳng (trái ngành) 21 tuần
28 Bổ túc ngành máy trình độ Trung cấp (trái ngành) 13 tuần
29 Thủy thủ trưởng tàu biển 10 tuần
30 Thợ máy chính tàu biển 12 tuần
31 Sỹ quan Kỹ thuật điện 22 tuần
32 Bổ túc ngành Kỹ thuật điện trình độ Trung cấp (trái ngành) 5 tháng
33 Bổ túc ngành ngành Kỹ thuật điện trình độ Sơ cấp (trái ngành) 4 tháng
34 Đầu bếp trên tàu biển (các cấp độ) 1 – 16 tuần

Bồi dưỡng nghiệp vụ

STT Khóa Thời gian
1 Thực hành mô phỏng Lái – Thuyền nghệ 10 ngày
2 Thực hành mô phỏng Máy – Điện 10 ngày
3 Buộc / Cởi dây tàu biển 02 tuần
4 Nghiệp vụ lặn biển dưới 12m 02 tuần
5 Sử dụng cẩu tàu 01 tuần
6 Canô cao tốc 45 tiết
7 Chứng chỉ Bơi (300m) 1 tuần

 

Đào tạo thuyền viên,cấp chứng chỉ thuyền viên tại hải phòng,làm chứng chỉ thuyền viên,khai báo thuyền viên,sổ thuyền viên,gia hạn chứng chỉ thuyền viên,cấp chứng chỉ thuyền viên,học bằng thuyền trưởng ở đâu,học bằng máy trưởng ở đâu,chứng chỉ chuyên môn thuyền viên,chứng chỉ thuyền trưởng,máy trưởng tại hải phòng. thi thuyền máy trưởng,đào tạo thuyền trưởng,học bằng thuyền trưởng tầu sông,trung tâm dạy nghề đường thủy nội địa,mở lớp sỹ quan quản lý máy tầu biển tại hải phòng ,Đào tạo Sỹ quan Máy tàu biển 

 

Bình luận

Tin tức mới