Hiển thị
  28/12/2016

Khóa học khai hải quan ở Hà Nội

Khóa học khai hải quan Hà Nội, mở lớp liên tục hàng tháng. Khóa học cấp chứng chỉ của Công ty CP giáo dục Việt Nam. Chứng chỉ của tổng cục hải quan tổ chức hàng năm.

  28/12/2016

Khóa học khai hải quan ở Hải Phòng

Khai hải quan điện tử năm 2017 (Nghiệp vụ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan và thực hành VNACCS/VCIS). Ms.Xoan (0985 86 86 37/0919 255 362)!

  28/12/2016

Lớp đại lý hải quan ở Hải Phòng

Khóa học hải quan tại Hải Phòng khai giảng hàng tháng, phục vụ ôn thi cấp chứng chỉ tổng cục hải quan trên Hà Nội.

  28/12/2016

Học khai hải quan điện tử ở đâu

Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam khai giảng thường xuyên các lớp khai hải quan trên toàn quốc. Liên hệ chi tiết 0948 40 47 68.

  28/12/2016

Khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan

Khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan

  28/12/2016

Khóa học khai hải quan điện tử

Khóa học khai hải quan điện tử mở lớp liên tục hàng tháng nhằm phục vụ kì thi cấp chứng chỉ trên tổng cục hải quan. Liên hệ chi tiết 0948 40 47 68

  28/12/2016

chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Chứng chỉ nghiệp vụ hải quan cấp để giúp thông quan hàng hóa , mở đại lí hải quan, khóa học ôn thi cấp chứng chỉ liên tục mở lớp trên toàn quốc. Liên hệ 0948 40 47 68

  28/12/2016

Khóa học đại lý hải quan

Khóa học hải quan nhằm phục vụ kì thi cấp chứng chỉ giúp các cá nhân tổ chức có chứng chỉ để mở đại lí hải quan . Liên hệ chi tiết 0948 40 47 68

  28/12/2016

Khai hải quan điện tử vnaccs

Khóa học khai hải quan điện tử vnaccs học phầm mềm vnaccs/vcis mới nhất của hải quan. Liên hệ chi tiết 0948 40 47 68

  27/12/2016

KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ - THI CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ HẢI QUAN

khóa học khai hải quan điện tử - cấp chứng chỉ đại lý hải quan, thi chứng chỉ tổng cục hải quan năm 2019

Đăng ký giảm giá