Hiển thị
  04/11/2016

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế - Khóa 04 Hải Phòng

Thông tin khóa học xuất nhập khẩu thực tế - Khóa 04 tại Hải Phòng. Liên hệ: 0985 86 86 37/0919 255 362 (Ms.Xoan)

  04/11/2016

Lộ trình học tập chuyên nghiệp theo ngành xuất nhập khẩu và logistics

Tổng quan xuất nhập khẩu - Logistics thực tế (Chính là lớp Xuất nhập khẩu thực tế). Giúp học viên có một cái xin tổng quan về ngành XNK và Logistics các chứng chỉ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần có để có thể phát triển về xuất nhập khẩu.

  03/11/2016

Tài liệu và bài tập ôn thi cuối khóa xuất nhập khẩu thực tế

Một số tài liệu của khóa học và bài tập ôn thi cuối khóa lớp xuất nhập khẩu thực tế. Học viên có thể xem tại đây để biết thêm về những khóa học trước.

  03/11/2016

Mẫu chứng chỉ xuất nhập khẩu thực tế

Mẫu chứng chỉ xuất nhập khẩu thực tế " Cầm tay - chỉ việc"

  02/11/2016

Hình ảnh lớp xuất nhập khẩu thực tế, khai hải quan

Đây là một số hình ảnh ghi lại hoạt động của lớp học....

  28/10/2016

Nội dung khóa học xuất nhập khẩu - Khóa học xuất nhập khẩu thực tế "Cầm tay - chỉ việc"

Nội dung khoa học xuất nhập - Khóa học xuất nhập khẩu thực tế “Cầm tay chỉ việc”, chương trình học sẽ đi sát thực tế với công việc mà học viên đang làm tại các Công ty, DN. Luôn là điểm khởi đầu cho học viên bước vào nghề xuất nhập khẩu và thi lấy chứng c

  21/10/2016

Thông tin thi chứng chỉ khai hải quan

Học xong khóa xuất nhập khẩu thực tế, học viên có thể đăng ký khóa khai hải quan để có cơ hội hiểu hơn về chương trình khai hải quan thi chứng chỉ Tổng cục Hải quan được tổ chức một năm một lần.

  05/05/2016

Khóa học xuất nhập khẩu - Khóa học xuất nhập khẩu thực tế “Cầm tay - chỉ việc“

Khóa học xuất nhập khẩu - Khóa học xuất nhập khẩu thực tế năm 2017 được đào tạo theo hình thức “Cầm tay - chỉ việc”, lý thuyết song song với thực hành. 0985 86 86 37/0919 255 362

  20/04/2016

Khai hải quan điện tử

Theo khoản 5 điều 6 thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014. người khai hải quan điện tử không có chứng nhận hoặc chứng chỉ sẽ phải thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua đại lý làm thủ tục hải qua

Đăng ký giảm giá