Hiển thị
  16/01/2017

Khóa học nghiệp vụ thư viện ở Hà Nội, TP.HCM

Khóa học nghiệp vụ thư viện ở Hà Nội, TP.HCM. LH: 0946868934, Liên tục mở các lớp thông tin thư viện năm 2017

  16/01/2017

Học Nghiệp Vụ Thư Viện ở Đâu, Địa chỉ học nghiệp vụ thư viện tốt nhất

Học Nghiệp Vụ Thư Viện ở Đâu, Địa chỉ học nghiệp vụ thư viện tốt nhất. LH:0946868934, Liên tục mở các lớp thông tin thư viện năm 2017

  16/01/2017

Đào tạo Nghiệp Vụ Thư Viện Trường Học, Khai giảng liên tục

Đào tạo Nghiệp Vụ Thư Viện Trường Học, Khai giảng liên tục. LH:0946868934, Liên tục mở các lớp thông tin thư viện năm 2017

  16/01/2017

Học Chứng Chỉ Thông Tin Thư Viện, Cấp chứng chỉ nhanh

Học Chứng Chỉ Thông Tin Thư Viện, Cấp chứng chỉ nhanh. LH:0946868934, Liên tục mở các lớp thông tin thư viện năm 2017

  16/01/2017

Học Chứng chỉ Nghiệp Vụ Thư Viện, Cấp chứng chỉ của bộ giáo dục

Học Chứng chỉ Nghiệp Vụ Thư Viện, Cấp chứng chỉ của bộ giáo dục. LH:0946868934, Liên tục mở các lớp thông tin thư viện năm 2017

  31/12/2016

Chứng chỉ nghiệp vụ thư viện - Mở các lớp đào tạo nghiệp vụ thư viện nhanh

Chứng chỉ nghiệp vụ thư viện - Mở các lớp đào tạo nghiệp vụ thư viện nhanh. LH:0946868934, Liên tục mở các lớp thông tin thư viện năm 2017

  22/12/2016

ĐÀO TẠO THÔNG TIN THƯ VIỆN - CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

ĐÀO TẠO THÔNG TIN THƯ VIỆN - CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN. Liên tục mở các lớp thông tin thư viện năm 2018

Đăng ký giảm giá