Hiển thị
  07/04/2017

Cấp Chứng chỉ Tin học Thông Tư 03 cấp tốc - lấy chứng chỉ Tin học nhanh

Thi Cấp Chứng chỉ tin học thi công chức 2017- Cấp chứng chỉ nhanh, chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014/ TT- BTTTT.

  10/01/2017

Chứng chỉ tin học thông tư 03 - Cấp chứng chỉ tin học nhanh

Chứng chỉ tin học thông tư 03 - Nộp hồ sơ công chức, viên chức. Cấp chứng chỉ tin học theo chuẩn thông tư- cấp chứng chỉ nhanh. LH: 0967868625

  09/01/2017

Thi công chức cần chứng chỉ tin học gì? Đăng ký tư vấn

Thi công chức cần chứng chỉ tin học gì? Đăng ký tư vấn. Cấp chứng chỉ nhanh, theo đúng thông tư của Bộ

  09/01/2017

Khóa thi Cấp Chứng chỉ tin học thi công chức 2017- Cấp CC nhanh

Khóa thi Cấp Chứng chỉ tin học thi công chức 2017- Cấp chứng chỉ nhanh, chứng chỉ tin học thao thông tư 03/2014/ TT- BTTTT

  09/01/2017

Cấp chứng chỉ Tin Học theo Thông tư 03 - Đăng ký có lớp thi ngay

Cấp chứng chỉ Tin Học theo Thông tư 03 - Đăng ký có lớp thi ngay. Lớp khai giảng liên tục - cấp chứng chỉ nhanh.

  21/09/2016

Mẫu chứng chỉ

  14/09/2016

CHUẨN KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN theo TT 03/2014/TT – BTTTT

TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁP ỨNG “CHUẨN KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN” THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT – BTTTT.Liên hệ đăng ký ôn và thi Tell: 094 68 68 934 ( Cô Hồng)

  13/09/2016

Chứng chỉ IC3

Ôn thi chứng chỉ IC3 toàn quốc | Liên hệ: 0946868934 | Uy tín, tỉ lệ đỗ cao

Đăng ký giảm giá