Khóa học thực hành kế toán XNK

  22/11/2016

 

GIỚI THIỆU

 - Bạn yêu thích lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu nhưng lại học và đang làm trái ngành?

-  Bạn đang làm trong ngành xuất nhập khẩu nhưng có nhiều vấn đề bạn chưa biết và muốn tìm hiểu rộng hơn?

-  Bạn là sinh viên mới ra trường muốn có kinh nghiệm thực tế sau khi ra trường để dễ dàng xin được việc?

- Bạn đang làm xuất nhập khẩu nhưng muốn có chứng chỉ Đại lý hải quan để mở Đại lý khai thuê…?

- Bạn muốn làm chủ kho ngoại quan.?

 

Với khóa học kế toán thực hành trong doanh nghiệp Xuất nhập khẩu tại NEC, các bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng. Khóa học giúp học viên tìm hiểu về những quy tắc, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. NEC cam kết các bạn thành thạo thì khóa học mới kết thúc

Lớp học kế toán thực hành |  Khóa học thực hành kế toán trong doanh nghiệp XUẤT NHẬP KHẨU

I. Mục đích khoá học kế toán xuất nhập khẩu

 Hiểu các thủ tục về xuất nhập khẩu hàng hoá, các thủ tục kê khai hải quan, các phương thức thanh toán nhập khẩu
✔ Hiểu được việc đánh giá xử lý các bút toán chênh lệch tỉ giá trong năm và cuối năm tài chính
✔ Thành thạo việc thành lập báo cáo tài chính cuối năm tại công ty Xuất nhập khẩu
✔ Có kinh nghiệm làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm
✔ Có kinh nghiệm quyết toán giải trình số liệu báo cáo tài chính với cơ quan thuế

II. Đối tượng học kế toán doanh nghiệp xuất nhập khẩu

 Những người chưa biết hay chưa biết nhiều về kế toán Xuất nhập khẩu
 Những sinh viên mới ra trường muốn tìm việc làm tại Công ty Xuất nhập khẩu
 Những người đã đi làm tại các công ty Thương mại dịch vụ, sản xuất … và giờ muốn làm tại công ty Xuất nhập khẩu

 Những người chưa có kiến thức kế toán nhưng có mong muốn đi làm tại công ty Xuất nhập khẩu

III. Nội dung khoá học kế toán xuất nhập khẩu

 Giới thiệu cho học viên về thông tin công ty thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu mình đang học. Giúp học viên tìm hiểu về những quy tắc kế toán, tình hình sản xuất kinh doanh năm trước của doanh nghiệp.
 Tiếp đó, học viên sẽ bước vào thực hành kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp Xuất nhập khẩu. Học viên sẽ được hướng dẫn làm công việc của một kế toán tổng hợp, thực sự
 Nhập số liệu trên hóa đơn, chứng từ hợp lý vào sổ nhật ký chung
 Cách đọc hiểu tờ khai hải quan
 Giới thiệu về các loại thuế mà hàng hoá XNK thường gặp
 Phương pháp tính thuế GTGT của hàng nhập khẩu
 Phương pháp tính giá vốn của hành xuất nhập khẩu
 Báo nợ, báo có ngân hàng
 Tính giá nhập kho hàng hóa, xuất kho hàng hóa
* Lập bảng lương và trả lương cho các bộ phận
* Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn
* Tính trích khấu hao TSCĐ
* Lập báo cáo thuế tháng
* Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị
Hướng dẫn lên các báo cáo tài chính cuối năm gồm:
* Bảng Cân Đối Kế Toán
* Báo Cáo Kết Qủa Hoạt Động Kinh Doanh
* Bảng Cân Đối Số Phát Sinh
* Quyết toán Thuế TNDN
* Quyết toán Thuế TNCN
* Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách
* Thuyết Minh Báo cáo tài chính
* Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ 
 
Học kế toán trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu
 

IV. Kết quả sau khóa học kế toán xuất nhập khẩu:

 Hiểu về tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp xuất nhập khẩu một cách hiệu quả nhất (chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, Tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…đặc biệt là chênh lệch TGHĐ trong hoạt động xuất nhập khẩu)
 Làm thành thạo sổ và báo cáo tài chính. Đọc và phân biệt, nhận biết  đúng sai từ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.
✤ Hiểu mối quan hệ kế toán và hoạt động xuất nhập khẩu quan trọng như thế nào, biết sử dụng những thông tin về hoạt động ngoại thương kế toán trong quan hệ mua bán hàng hoá quốc tế cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả. 
Phương thức đào tạo kế toán thực hành xuất nhập khẩu đặc biệt duy nhất tại Đức Minh
• Luôn mời học thử 01 buổi thực hành kế toán miễn phí
• Môi trường học tập chuyên nghiệp và hiện đại, phòng điều hoà
• Các bạn đến học thử và đăng ký được xếp học ngay không cần chờ lớp 
• Không giới hạn số buổi học, đảm bảo học là thành nghề
• Được học lên báo báo tài chính 2 lần/khóa giúp học viên thành thạo chỉ có ở Đức Minh
•  Kết thúc khoá học được cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc 02 năm.
. Kế toán Đức Minh - chuyên đào tạo kế toán trên chứng từ SỐNG của doanh nghiệp
 

Hotline: 094 68 68 934 (Ms. Gấm ) - 094 68 68 957 -  0979 86 86 33  (*)

Bình luận

Tin tức mới