Mẫu chứng chỉ

  21/09/2016

 

THÔNG BÁO

Liên hệ đăng ký ôn và thi Tell: 094 68 68 934 ( Cô Hồng)

Về việc tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ

kỹ năng Công nghệ thông tin đáp ứng “Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin”

theo Thông tư 03/2014/TT – BTTTT

CHỨNG CHỈ 

Bình luận

Tin tức mới