Hiển thị
  04/08/2017

Khóa học quản trị kinh doanh

Trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao và chuyên sâu về khóa quản trị kinh doanh cho cán bộ kinh doanh và quản lý doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường. Liên hệ: 0985 86 86 37/0919 255 362

Đăng ký giảm giá