Dạy cấp một phải học chương trình nghiệp vụ sư phạm nào

  18/08/2016

Dạy cấp một phải học chương trình nghiệp vụ sư phạm nào

 

Chương trình dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo thông tư số 10 có hiệu lực từ ngày 27/03/2014 là Bộ Giáo Dục đã gộp bậc 1,bậc 2 thành chương trình cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp bây giờ. Bậc 1 ngày trước cho phép giảng dạy ở cấp một, cấp hai, cấp ba.

Vì vậy, muốn dạy cấp một thì học chương trình  nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung cấp là phù hợp nhất. Chương trình này cho phép giảng dạy ở các trường trung cấp,các trung tâm và các hệ thấp hơn như cấp một, cấp hai.

 

Bình luận